LỜI HAY Ý ĐẸP

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Quốc Dũng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 7/7 HKI

(Áp dụng kể từ ngày 05/8/2013)

Tiết
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
1
C.Cờ
T.Dũng
C.Nghệ
T.Ngô
Toán
T.Dũng

N.Văn
C.Hằng
Toán
T.Dũng
2
C.Nghệ
T.Ngô
M.Thuật
C.Ửng
Toán
T.Dũng

N.Văn
C.Hằng
L.Sử
T.Thọ
3
Sinh
T.Thương
Nhạc
T.Linh
Sinh
T.Thương

GDCD
C.M.Hai
N.Ngữ
T.Dưỡng
4
L.Sử
T.Thọ
V.Lý
T.Minh
Địa
T.Chinh

Địa
T.Chinh
N.Ngữ
T.Dưỡng
5
Toán
T.Dũng
N.Văn
C.Hằng
N.Văn
C.Hằng

T.Anh
T.Dưỡng
SHCN
T.Dũng
BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP CHỦ NHIỆM

BẢNG ĐIỂM KẾT QUẢ CẢ NĂM CỦA HỌC SINH LỚP 8/7

Kết quả lớp 7/7 cuối năm 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:55' 26-06-2014
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TÂN AN BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CẢ NĂM Năm học: 2013-2014
Lớp: 7/7 Sĩ số: 30 16 GVCN: Phạm Quốc Dũng
TT HỌ VÀ TÊN Nữ ĐTB CÁC MÔN HỌC CẢ NĂM CẢ NĂM Xét LL
TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA AV GDCD CN TD NHẠC MT TIN TC2 ĐTB HL HK DHTĐ
1 Lê Hữu Nhân 5.0 4.6 5.0 3.8 5.5 5.8 5.0 6.2 4.1 Đ Đ Đ 5.0 Tb Tb Được lên lớp
2 Huỳnh Quốc Thái 5.1 6.1 7.8 5.5 8.0 8.2 5.1 9.0 7.0 Đ Đ Đ 6.9 Tb T Được lên lớp
3 Trần Bảo Thành 7.0 7.3 7.5 6.6 8.5 8.8 6.9 9.0 8.2 Đ Đ Đ 7.8 K T HSTT Được lên lớp
4 Bùi Trọng Thiên 8.8 8.2 9.1 7.2 9.3 9.6 8.8 9.4 9.7 Đ Đ Đ 8.9 G T HSG Được lên lớp
5 Hà Nguyễn Nhật Thiên 7.5 7.2 8.8 6.6 8.4 9.2 8.8 9.5 8.2 Đ Đ Đ 8.2 K T HSTT Được lên lớp
6 Đặng Quốc Thịnh 6.4 7.1 8.1 5.7 7.6 7.7 6.8 9.1 7.4 Đ Đ Đ 7.3 Tb T Được lên lớp
7 Trần Quốc Thịnh 5.1 6.8 8.1 5.3 9.2 8.2 6.8 8.8 7.9 Đ Đ Đ 7.4 Tb K Được lên lớp
8 Cao Thị Bé Thơ x 6.2 5.1 6.2 4.7 5.4 6.2 5.1 7.6 6.4 Đ Đ Đ 5.9 Tb T Được lên lớp
9 Nguyễn Thị Cẩm Thơ x 6.5 7.0 8.6 6.1 8.9 9.3 7.7 9.4 8.4 Đ Đ Đ 8.0 K T HSTT Được lên lớp
10 Nguyễn Thị Hồng Thơ x 7.0 7.9 9.5 7.9 9.9 9.7 8.4 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.8 K T HSTT Được lên lớp
11 Thạch Thị Anh Thơ x 7.5 7.6 9.5 7.0 9.3 9.7 8.4 9.3 9.2 Đ Đ Đ 8.6 K T HSTT Được lên lớp
12 Dương Thị Thanh Thoản x 8.4 7.9 9.5 8.0 9.9 9.9 9.1 9.7 9.7 Đ Đ Đ 9.1 G T HSG Được lên lớp
13 Lê Thị Anh Thư x 7.4 7.5 9.5 6.8 9.1 9.4 7.0 9.5 8.6 Đ Đ Đ 8.3 K T HSTT Được lên lớp
14 Lê Thị Minh Thư x 6.8 6.8 8.6 6.4 8.0 8.6 8.2 8.2 7.6 Đ Đ Đ 7.7 K T HSTT Được lên lớp
15 Nguyễn Minh Thư x 5.9 7.1 8.7 6.4 8.8 8.5 8.0 9.0 7.8 Đ Đ Đ 7.8 Tb T Được lên lớp
16 Trần Thị Anh Thư x 6.4 6.8 8.1 6.8 8.1 8.6 7.3 9.2 8.2 Đ Đ Đ 7.7 K T HSTT Được lên lớp
17 Nguyễn Văn Thuận 5.4 7.5 7.5 5.6 8.8 8.3 6.5 8.8 7.6 Đ Đ Đ 7.3 Tb K Được lên lớp
18 Võ Văn Thực 5.0 6.3 6.6 4.4 6.6 6.1 5.0 7.4 6.3 Đ Đ Đ 6.0 Tb K Được lên lớp
19 Bùi Thị Ánh Thuỳ x 6.1 6.6 7.6 6.6 6.7 7.6 7.2 8.4 8.2 Đ Đ Đ 7.2 K T HSTT Được lên lớp
20 Tô Thanh Thuỷ x 7.2 7.7 8.8 7.9 9.4 9.5 8.7 9.2 9.2 Đ Đ Đ 8.6 K T HSTT Được lên lớp
21 Cao Thị Thuỷ Tiên x 5.1 6.5 8.0 5.4 7.7 6.9 5.6 8.1 8.1 Đ Đ Đ 6.8 Tb T Được lên lớp
22 Lê Thị Cẩm Tiên x 4.7 5.9 7.1 5.4 7.5 7.6 5.3 8.9 7.7 Đ Đ Đ 6.7 Tb T Được lên lớp
23 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 7.6 6.2 8.2 6.2 8.6 8.7 7.2 8.8 7.6 Đ Đ Đ 7.7 K T HSTT Được lên lớp
24 Trần Thị Mộng Tiền x 7.5 7.3 9.1 7.1 9.1 9.0 8.4 9.5 8.7 Đ Đ Đ 8.4 K T HSTT Được lên lớp
25 Bùi Tấn Tính 6.6 7.0 8.8 6.7 8.9 9.0 8.1 7.8 8.6 Đ Đ Đ 7.9 K T HSTT Được lên lớp
26 Lê Ngọc Tính 5.8 6.7 7.9 6.3 6.9 7.3 6.2 9.0 7.8 Đ Đ Đ 7.1 Tb T Được lên lớp
27 Nguyễn Hữu Tình A 5.8 5.6 5.9 5.0 7.3 6.3 5.5 9.3 6.0 Đ Đ Đ 6.3 Tb K Được lên lớp
28 Nguyễn Hữu Tình B
29 Phạm Văn Tình 7.1 6.6 7.5 5.9 8.4 9.0 7.2 9.2 7.8 Đ Đ Đ 7.6 K T HSTT Được lên lớp
30 Nguyễn Thị Quế Trân x 3.5 5.3 5.6 4.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 Đ Đ Đ 4.9 Y Tb Thi lại


THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẢ NĂM
TỔNG SỐ HS ĐƯỢC XẾP LOẠI: 29 16

XẾP LOẠI SL Nữ TL XẾP LOẠI SL nữ TL KẾT QUẢ CHUNG
GIỎI 2 1 6.9 TỐT 23 15 79.3 Lên lớp 28
KHÁ 14 10 48.3 HẠNH KHÁ 4 0 13.8 Thi lại 1
HỌC LỰC TB 12 4 41.4 KIỂM TB 2 1 6.9 RL trong hè 0
YẾU 1 1 3.4 YẾU 0 0 Ở lại lớp 0
kém 0 0 TB trở lên 29 16 100
TB trở lên 28 15 96.6
"Tân An, ngày 26 tháng 6 năm 2014"

GVCN


Phạm Quốc Dũng
 
Gửi ý kiến

Video clip hội diễn văn nghệ 2010 (phần 2)

Còn nữa (Sẽ tiếp tục cập nhật sau)